nieuwste nummer

info

Ad Rem, het ledenblad van de VVZC, is een actueel, modern tijdschrift voor zakelijke communicatie. Het bevat praktische tips voor uw communicatie. U kunt ze direct in uw concrete beroepssituatie of in uw onderwijspraktijk toepassen.
Elk facet komt aan bod: schriftelijk en mondeling, intern en extern, business-to-business en consumentgericht. Al 29 jaargangen maakt Ad Rem zijn lezers wegwijs in de wereld van de zakelijke communicatie in de brede zin. Ga gerust eens grasduinen in ons archief. Een abonnement op Ad Rem geeft u waardevolle voordelen: een lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie, deelname aan de VVZC-studiedagen en voordelige publicatievoorwaarden in Ad Rem. Een abonnement nemen is gemakkelijk: word lid en het eerstvolgende nummer valt ook bij u in de bus.

Liever eerst een proefnummer? Dit kunt u aanvragen via ons contactformulier.

redactie

 • An Kestens Bestuurslid

  is zaakvoerder van WoordspraaK copywriting en bestuurslid van de VVZC. Als communicatieadviseur en copywriter denkt ze graag met u mee over uw on- en offline bedrijfscommunicatie. In haar teksten wikt en weegt ze uw woorden voor uw klanten en medewerkers.

 • Peter Van Rompaey Redactielid

  heeft zich als communicatieadviseur (VUB) toegelegd op de kunst van het spreken voor een publiek. Hij schrijft toespraken, coacht sprekers en treedt zelf geregeld op als presentator van events. Eerder was hij actief als journalist en televisiemaker (o.a. Woestijnvis en VT4).

 • Kristien Spillebeen Redactielid

  is taaladviseur bij de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement. Daarvoor was ze onder meer vijf jaar lang assistente Nederlandse rechtstaal aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en de KULAK, en werkte ze tweeëntwintig jaar als taaladviseur bij de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Sinds 2003 is ze redactielid van Ad Rem.

 • Priscilla Heynderickx Bestuurslid en hoofdredacteur Ad Rem

  is sinds 1994 docent Nederlands aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven (campus Antwerpen). Van 2002 tot 2004 was ze voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie. In juli 2004 werd ze redactielid van Ad Rem.

 • Bart Schepers Redactielid

  De eindredacteur Bart Schepers is contentmaker en projectcoördinator. Hij heeft ruime ervaring in (digital) publishing, copywriting en copy editing.  

 • Enjoying life and living joy

  Joris Janssens Bestuurslid

  is sinds 2011 bestuurslid van de VVZC. Via zijn job als editing manager bij het communicatiebureau IBIS communications is hij dag in dag uit bezig met allerlei vormen van communicatie.

auteursrichtlijnen

Uw bijdrage in Ad Rem richt zich tot lezers die belangstelling hebben voor zakelijke communicatie in organisaties en in het hoger onderwijs.

Het is de bedoeling dat de lezers uit uw artikel iets nieuws leren. Daarom moet uw tekst meer bieden dan een samenvatting of een herformulering van bestaande inzichten. U zorgt ervoor dat de lezers uw artikel direct kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk of hun onderwijspraktijk omdat ze door uw artikel

 • meer inzicht in de praktijk van de zakelijke communicatie krijgen;
 • de zakelijke communicatie beter kunnen beoefenen.

Introtekst: u begint het artikel met een introtekst van hoogstens vijf zinnen, waarin u de belangstelling van de lezers wekt. Tussenkoppen: u deelt het artikel met tussenkoppen in (ongeveer 1500 lettertekens per deel), die de structuur van de tekst aangeven. Een nummering van de tussenkoppen is niet nodig. Conclusie: u sluit het artikel met een conclusie af. Literatuurlijst: u voegt een lijst toe van publicaties die u bij uw artikel gebruikt hebt of die voor de lezers bijzonder interessant zijn. U past de volgende regels toe: voor een boek (met auteurs) Gillaerts, P., & Heynderickx, P. (2008). De knikkers van het spel. Handboek tekstrevisie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. voor een boek (met redactie) Gillaerts, P., Groot, E. de, Dieltjens, S., Heynderickx, P., & Jacobs, G. (Eds.). (2012). Researching discourse in business genres. Cases and corpora. Bern: Peter Lang. voor een artikel in een boek Dieltjens, S., & Heynderickx, P. (2014). Vertrouwen in de oncoloog? Analyse van consultaties in een palliatief zorgtraject. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument (pp. 653-665). Leuven: Universitaire Pers Leuven. voor een artikel in een tijdschrift Dieltjens, S., & Heynderickx, P. (2014). We is more than you plus I. The interpretation of the we-forms in internal business communications. Journal of Technical Writing and Communication, 44(3), 229-251.   webdocument Readership Institute (2001). How to improve obituary coverage. Media Management Center, Northwestern University. Geraadpleegd op http://www.readership.org/content/obituaries.asp.   Biografische noot: in hoogstens vijftig woorden vermeldt u enkele persoonlijke gegevens, vooral uw activiteiten en eventuele publicaties die verband houden met de inhoud van het artikel. Vermeld daarom onderaan in het artikel ook uw e-mailadres.

Een hoofdartikel in Ad Rem bevat hoogstens 16.000 lettertekens (22.000 in uitzonderlijke gevallen). Andere artikels bevatten hoogstens 10.000 lettertekens. De aantallen zijn inclusief spaties. Per 4000 lettertekens voorziet u één streamer plus één kaderstukje met een anekdote of randinformatie, of één tabel of één afbeelding (of combinatie). Concreet betekent dat dat een artikel van 10.000 lettertekens twee streamers en twee afbeeldingen of kaders bevat. Een artikel van 16.000 tekens bevat drie streamers en drie illustraties of dergelijke. Na ten hoogste 1500 lettertekens plaatst u een tussentitel. Onderaan in het artikel staat een korte tekst met auteursgegevens. Om u een idee te geven hoeveel plaats illustraties innemen: u mag rekenen op 620 lettertekens per 10 regels per kolom. Onderaan in het artikel komt er een korte tekst met de auteursgegevens (hoogstens 50 woorden).

Zo mogelijk neemt u een illustratie bij uw artikel op, bijvoorbeeld een tekening, een schema of een foto. Als u een illustratie gebruikt die al in een andere bron verschenen is,

 • vraagt u de uitgever vooraf om toestemming tot overname;
 • vermeldt u de bron.

U vermijdt de volgende taalelementen en gebruikt die alleen als er een bijzondere reden voor is:

 • vreemde woorden,
 • passieve zinnen,
 • lange zinnen.

Evenzo vermijdt u nominaliseringen, dat wil zeggen substantieven die van werkwoorden afgeleid zijn. Daartoe behoren infinitieven met de functie van een substantief. Vergelijk de volgende zinnen. Liever niet: Sommige communicatiebureaus doen een beroep op een taaladviseur voor het corrigeren van teksten. Bij voorkeur: Sommige communicatiebureaus doen een beroep op een taaladviseur om teksten te corrigeren.   Andere nominaliseringen die u vaak kunt vermijden, zijn substantieven die met het achtervoegsel -ing van een werkwoordstam afgeleid zijn. Vergelijk: Liever niet: Er heeft zich een aanzienlijke daling voorgedaan van het aantal verkeerd ingevulde formulieren. Bij voorkeur: Het aantal verkeerd ingevulde formulieren is aanzienlijk gedaald.

 • U gebruikt de Nederlandse standaardtaal zonder regionale varianten.
 • U spreekt de lezer aan in de u-vorm. De jij-vorm gebruikt u alleen in een veralgemenende betekenis (= ‘men’).
 • U vermijdt Engelse woorden waarvoor een Nederlands alternatief voorhanden is.

Administratorad rem