Priscilla

Modern kleurtje en actuele thema’s

Traditiegetrouw steekt een nieuwe jaargang in een nieuw kleurenpalet. We hopen dat u het een goede keuze vindt. In het eerste nummer van 2023 komen twee thema’s aan bod, die de voorbije weken de media overspoeld hebben. Karen Deschamps, lid van de werkgroep Genderinclusief taalgebruik van de Taalunie, geeft tips over hoe we genderbewust kunnen

Ad Rem 2023-1 intro Klokkenluider

Ik moet voor mijn jongste dochter een appeltaart bakken. Een appeltaart is in ons gezin – met drie taalkundigen – de lekkere sanctie voor een dt-fout. Het zorgt voor het nodige (leed)vermaak maar kom, het houdt ons scherp. Toch wordt er in de familie Van Gerwen af en toe een appeltje geschild en een bolletje

Ad Rem 2023-1 ChatGPT (recht)

De snelle verspreiding en het gebruik van generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT of Dall-E, leiden tot heel wat professionele, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Een van de meer prangende juridische vraagstukken heeft betrekking op het auteursrecht. In dit stuk ga ik kort in op enkele aandachtspunten onder het Belgische en Europese auteursrecht. Daarbij kijk ik naar de

Ad Rem 2023-1 intro ChatGPT

De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie en machine learning heeft de manier waarop we communiceren grondig veranderd. Maar hoe precies? En wat zijn de ethische en auteursrechtelijke implicaties van deze nieuwe technologie?

Ad Rem 2023-1 intro Klachten

Ontevreden klanten en consumenten gebruiken vaak Twitter om hun negatieve emoties te ventileren. Die negativiteit kan zich zeer snel over het internet verspreiden, ten nadele van bedrijven waarvan de reputatie wordt bedreigd. Dat is al aangetoond in het geval van klachten en slechte reviews, maar hoe zit het met positieve beoordelingen? Kunnen ze tot een