Priscilla

2019

Het bestuur van de VVZC en de redactie van Ad Rem wensen u van harte een gelukkig, gezond en communicatief 2019!

Ad Rem 6: Gemotiveerd het nieuwe jaar in

Hoewel de cover iets anders laat vermoeden, is het laatste nummer van de tweeëndertigste jaargang een warm nummer. In de woordvoerder leest u een verslag van de jaarlijkse algemene vergadering en een warme nieuwjaarswens. De artikels gaan over cold calling (René Knecht), de prijswinnende communicatieaanpak van Nieuw Gent Vernieuwt (Wannes Haghebaert) en betere communicatie in de

Ad Rem 2018-6 Intro Klokkenluider

Als copywriter krijg je steeds vaker de vraag van je klant: moeten we de lezer aanspreken met u of met jij? Zeggen we tegen jongeren gemakshalve jij en tegen niet-jongeren dan altijd u?

Ad Rem 2018-6 Intro Gezondheidszorg

Begrijpt u altijd wat uw dokter u vertelt? Duidelijke mondelinge communicatie is belangrijk, vooral als het gesprek over uw gezondheid gaat. Die stelling geldt zeker als de zorgbehoevende laaggeletterd is. Laaggeletterden zijn namelijk meestal ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Ad Rem 2018-6 Intro Nieuw Gent

Binnen 15 jaar ziet de wijk Nieuw Gent er helemaal anders uit. Sociale huurders wonen dan ook in een nieuw appartement. Om de burgers daarop voor te bereiden werken de projectpartners aan een laagdrempelige communicatie op maat.