Priscilla

Extra dik nummer over AI en communicatie

Het is ondertussen een mooie traditie geworden: het laatste nummer van elke jaargang is een themanummer. Er staat een superactueel thema centraal: artificiële intelligentie en communicatie. Als gasthoofdredacteur bundelt Peter Van Rompaey artikelen over uiteenlopende topics: chatbots, vertaalrobots, marketing automation en copywriting robots. Bekijk het overzicht hier.

Ad Rem 2019-6 Intro Klokkenluider

Laatst zag ik een foto uit de jaren vijftig. Alle mannen droegen een hoed of pet. In de decennia daarna gingen de hoeden- en pettenfabrikanten een voor een failliet omdat niemand meer een hoed of pet wilde dragen. Ik moest aan die foto denken toen ik een blog las met de alarmerende titel: Ad copy with

Ad Rem 2019-6 Intro Google Translate

De introductie van nieuwe technologie gaat doorgaans gepaard met twee tegenstrijdige gevoelens: angst en overmoed. Laat dat laatste nu net zijn wat gebruikers van vertaalmachines geregeld de das omdoet. Wie Google Translate blind vertrouwt, kan zichzelf onsterfelijk belachelijk maken. En niemand zal zeggen: het is de schuld van de machine.

Ad Rem 2019-6 Intro CopywrAIter

Kan een robot in de nabije toekomst een zinvolle tekst produceren? Dat was de insteek voor de Scriptorij Conferentie AI AI HOERA?! op 21 november in Gent. Bij het copybureau Scriptorij lag de vraag al een tijdje op tafel. Gedreven door nieuwsgierigheid en een vijftienjarig bestaan onder de knie, besloten we om enkele experts aan

Ad Rem 2019-6 Intro Vertaalrobots

Vertalen is meer dan alleen een tekst overzetten van de ene taal naar de andere. Vertalers moeten een document maken dat correct in de doeltaal past en toch de boodschap van het origineel overbrengt, en dat tegelijkertijd gelokaliseerd is voor de bestemmelingen.