Priscilla

Cocreatie en taalbeleid

Het artikel van René Knecht over cocreatie heeft tot een mooie cover voor nummer 5 geïnspireerd. In een tweedelig artikel vertelt de auteur hoe cocreatie sales kan versterken. Fien De Malsche rapporteert over haar doctoraatsonderzoek naar taalbeleid in meertalige organisaties. Hoe Bionic Reading, een tool om leesbaarheid te vergroten, precies werkt, doet Bart Schepers uit

Ad Rem 2022-5 Intro Klokkenluider

Een weekje zuiderse zon in december, dat is mijn jaarlijkse booster om mijn minst favoriete seizoen mentaal te overwinteren. Het maakt me immuun voor de barre weersomstandigheden en donkere dagen die me nog te wachten staan.

Ad Rem 2022-5 Intro Sihame

Het voorbije jaar hebben we in Ad Rem al meermaals aandacht gehad voor reputatiemanagement. Wat te doen als je reputatie aangetast is, zoals bij FC Antwerp in de zaak-Overmars? Een fel gemediatiseerde poging om een reputatie te herstellen kwam recent van sociaal onderneemster en politica Sihame El Kaouakibi. Voorwaar geen makkelijke klus, want haar reputatie

Ad Rem 2022-5 Intro Bionic

Op het internet duiken er tegenwoordig veel items op over Bionic Reading, een hulpmiddel om het leesproces te vergemakkelijken en teksten beter te begrijpen. Maar de meningen erover zijn verdeeld: voor de ene werkt het echt, terwijl het voor de andere geen verandering brengt. Om te weten tot welke categorie jij behoort, kun je de

Ad Rem 2022-5 Intro Taalbeleid

Taal evolueert constant, ook op de werkvloer. Vooral in onze diverse hoofdstad Brussel zien we dat meertaligheid niet meer weg te denken is uit de meeste bedrijfscontexten. In het kader van mijn doctoraat heb ik daarom een studie gedaan naar de ontwikkeling van taalbeleid bij een bedrijf in Brussel over een periode van meer dan