Priscilla

Besmetting in Ad Rem 3

Het topic besmetting is in dit nummer prominent aanwezig. Inderdaad, er zijn een aantal artikelen die door COVID-19 geïnspireerd zijn. Zo beschrijft Kristien Spillebeen hoe de coronacrisis de woordenschat van het Nederlands beïnvloedt. Het coverartikel gaat over emotionele besmetting op sociale media. Zou daar een vaccin tegen bestaan? Maar we tappen ook uit een ander

Ad Rem 2020-3 Intro Voor en na

Voor de generatie van onze ouders en grootouders was de moord op JFK een kantelpunt in hun leven. De meesten onder ons herinneren zich nog levendig wat ze aan het doen waren op 11 september 2001, of waar ze waren op 22 maart 2016. Het zijn gebeurtenissen die een cesuur vormen tussen twee tijdperken: vóór

Ad Rem 2020-3 Intro Gezondheid

De doorsneelezer heeft het vandaag niet gemakkelijk om fake news te onderscheiden van correcte informatie. Zeker tijdens een gezondheidscrisis is het belangrijk om valse berichten te herkennen. Misschien kunnen we nog iets leren uit boeken over gezondheidscommunicatie.