Priscilla

Ad Rem 2019-4 intro Diversiteit

Studio Sesam heeft samen met de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en de Artveveldehogeschool een lerend netwerk van communicatieambtenaren over diversiteitsbewuste communicatie gecoördineerd. Ze zochten naar antwoorden op een heel aantal vragen en werkten het concept diversiteitscommunicatie uit.

Heerlijk heldere zomer

Uw zomer begint mooi met een nieuw nummer van Ad Rem. Lalofobie klinkt als een verschrikkelijke ziekte. Peter Van Rompaey vertelt u hoe u ervan geneest. An Kestens interviewde Isabel Goris over juridische taal. We geven u een voorproefje van het boek van Ann De Ron over populariserend schrijven. Miet Ooms vat het rapport van

Ad Rem 2019-3 intro Klokkenluider

Toen ik begon als copywriter – de Herald of Free Enterprise was net gezonken – waren paginavullende advertenties de gewoonste zaak van de wereld. De traditie was komen overwaaien uit de Angelsaksische wereld.

Ad Rem 2019-3 intro Economische betekenis

Taal is een communicatiemiddel. Taal is cultuur en met taal laten we zien wie we zijn. Dat is algemeen bekend. Dat taal ook een belangrijke rol speelt in de economie en het bedrijfsleven, is veel minder evident. En dat is nadelig voor zowel de beroepsbeoefenaars als de (organisatoren van) taalopleidingen. Zij hebben er immers alle

Ad Rem 2019-3 intro Populariseren

Jargon, daar worstelen experten in een complexe materie mee als ze een tekst voor buitenstaanders schrijven. En dus gaat een boek over populariserend schrijven over hoe je dat jargon uitlegt. Toch? Nee dus. Of toch maar ten dele.