Priscilla

Ad Rem 2022-6 Intro Cocreatie 2

In deel 1 (Ad Rem 2022/5) heb ik besproken hoe we onszelf en onze gesprekspartner in een staat van helikopterview kunnen brengen om een cocreatieproces op gang te brengen. We doen dat al op een natuurlijke manier, maar we kunnen het ook bewust toepassen in een professionele context. In dit tweede deel geef ik verschillende

Ad Rem 2022-6 Intro Matchen

Dat heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten van levensbelang is, staat buiten kijf. Toch blijkt dat allesbehalve vanzelfsprekend. Onderzoek heeft uitgewezen dat 28% van de Vlamingen over beperkte gezondheidswijsheid beschikt en 10% van hen is ook effectief onvoldoende gezondheidswijs. De problematiek doet zich in het bijzonder voor bij anderstalige nieuwkomers. Het onderzoeksproject MATCHeN werd in

Cocreatie en taalbeleid

Het artikel van René Knecht over cocreatie heeft tot een mooie cover voor nummer 5 geïnspireerd. In een tweedelig artikel vertelt de auteur hoe cocreatie sales kan versterken. Fien De Malsche rapporteert over haar doctoraatsonderzoek naar taalbeleid in meertalige organisaties. Hoe Bionic Reading, een tool om leesbaarheid te vergroten, precies werkt, doet Bart Schepers uit

Ad Rem 2022-5 Intro Klokkenluider

Een weekje zuiderse zon in december, dat is mijn jaarlijkse booster om mijn minst favoriete seizoen mentaal te overwinteren. Het maakt me immuun voor de barre weersomstandigheden en donkere dagen die me nog te wachten staan.

Ad Rem 2022-5 Intro Sihame

Het voorbije jaar hebben we in Ad Rem al meermaals aandacht gehad voor reputatiemanagement. Wat te doen als je reputatie aangetast is, zoals bij FC Antwerp in de zaak-Overmars? Een fel gemediatiseerde poging om een reputatie te herstellen kwam recent van sociaal onderneemster en politica Sihame El Kaouakibi. Voorwaar geen makkelijke klus, want haar reputatie