Priscilla

Ad Rem 2019-3 intro Klokkenluider

Toen ik begon als copywriter – de Herald of Free Enterprise was net gezonken – waren paginavullende advertenties de gewoonste zaak van de wereld. De traditie was komen overwaaien uit de Angelsaksische wereld.

Ad Rem 2019-3 intro Economische betekenis

Taal is een communicatiemiddel. Taal is cultuur en met taal laten we zien wie we zijn. Dat is algemeen bekend. Dat taal ook een belangrijke rol speelt in de economie en het bedrijfsleven, is veel minder evident. En dat is nadelig voor zowel de beroepsbeoefenaars als de (organisatoren van) taalopleidingen. Zij hebben er immers alle

Ad Rem 2019-3 intro Populariseren

Jargon, daar worstelen experten in een complexe materie mee als ze een tekst voor buitenstaanders schrijven. En dus gaat een boek over populariserend schrijven over hoe je dat jargon uitlegt. Toch? Nee dus. Of toch maar ten dele.

Ad Rem 2019-3 intro Advocatuur

Raakt u al eens gefrustreerd door de onduidelijke communicatie in ons rechtssysteem? Door de vreemde, veeleer archaïsche terminologie waarmee uw advocaat u om de oren slaat? Of het gebrek aan uitleg over de verschillende procedures? Sinds 1 januari 2016 behandelt Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur, geschillen tussen cliënt-consument en advocaat. Die gaan vooral over slechte

Ad Rem 2019-3 intro Spreekangst

Lalofobie is geen lolletje. Lalofobie of spreekangst is erger dan plankenkoorts. Doorgaans ebt de plankenkoorts weg zodra je op een podium staat, terwijl de spreekangst je onverbiddelijk in zijn greep houdt zolang je oog in oog staat met die meedogenloze vijand: het publiek. En wat voor de meeste angsten geldt, is ook bij spreekangst het