Inhoud Ad Rem

Ad Rem 2023-1 intro Klokkenluider

Ik moet voor mijn jongste dochter een appeltaart bakken. Een appeltaart is in ons gezin – met drie taalkundigen – de lekkere sanctie voor een dt-fout. Het zorgt voor het nodige (leed)vermaak maar kom, het houdt ons scherp. Toch wordt er in de familie Van Gerwen af en toe een appeltje geschild en een bolletje deeg gekneed. Door mij dus binnenkort.

Lees meer ...
PriscillaAd Rem 2023-1 intro Klokkenluider

Ad Rem 2023-1 ChatGPT (recht)

De snelle verspreiding en het gebruik van generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT of Dall-E, leiden tot heel wat professionele, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Een van de meer prangende juridische vraagstukken heeft betrekking op het auteursrecht. In dit stuk ga ik kort in op enkele aandachtspunten onder het Belgische en Europese auteursrecht. Daarbij kijk ik naar de verschillende fases in het gebruiksproces van een dergelijk AI-systeem (de trainingsfase, het creatieve proces en de output).

Lees meer ...
PriscillaAd Rem 2023-1 ChatGPT (recht)

Ad Rem 2023-1 intro Klachten

Ontevreden klanten en consumenten gebruiken vaak Twitter om hun negatieve emoties te ventileren. Die negativiteit kan zich zeer snel over het internet verspreiden, ten nadele van bedrijven waarvan de reputatie wordt bedreigd. Dat is al aangetoond in het geval van klachten en slechte reviews, maar hoe zit het met positieve beoordelingen? Kunnen ze tot een positiviteitsspiraal leiden?

Lees meer ...
PriscillaAd Rem 2023-1 intro Klachten

Ad Rem 2023-1 intro Genderbewust

In augustus 2022 publiceerde de Taalunie op de website Taaladvies.net een reeks adviezen over genderbewust taalgebruik. Dat houdt in dat ‘men weloverwogen taalkundige keuzes maakt om ervoor te zorgen dat alle genders zich individueel of als groep kunnen herkennen in een formulering en zich gerespecteerd voelen’. Waarom waren de nieuwe adviezen nodig? En wat zijn de belangrijkste tips die je moet onthouden?

Lees meer ...
PriscillaAd Rem 2023-1 intro Genderbewust