Kristien Spillebeen Redactielid

is taaladviseur bij de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement. Daarvoor was ze onder meer vijf jaar lang assistente Nederlandse rechtstaal aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en de KULAK, en werkte ze tweeëntwintig jaar als taaladviseur bij de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Sinds 2003 is ze redactielid van Ad Rem.

is taaladviseur bij de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement. Daarvoor was ze onder meer vijf jaar lang assistente Nederlandse rechtstaal aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en de KULAK, en werkte ze tweeëntwintig jaar als taaladviseur bij de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Sinds 2003 is ze redactielid van Ad Rem.